Controlling the weather

Controlling gospodarczy jest integralną częścią controllingu w jakiejś wielkiej firmie. Controlling ma się ustalaniem zapotrzebowania na zabiegi finansowe, rentownością sposobów finansowania przedsiębiorstwa, kosztami oraz zyskiem, a i płynnością finansową oraz oceną efektywności inwestowania kapitału.

Controling można wydać na trzy etapy: - planowanie, - realizacja, - kontrola.

Po raz pierwszy controlling wykorzystano w latach trzydziestych w USA. Na Tradycyjny Kontynent trafił, przede wszystkim dzięki przedsiębiorstwom niemieckich. Jego stały rozwój możemy obserwować od lat pięćdziesiątych. Do polskiego świecie przywędrował przede wszystkim za sprawą fili międzynarodowych korporacji, aczkolwiek coraz ogromniejsza wielkość i małych firm, czasem nawet nie całkiem świadomie, zaczynają wprowadzać narzędzia controllingowe. Bez problemu można zobaczyć, że z controllingiem jesteśmy do podejmowania wszędzie tam, gdzie w prowadzeniu pojawiają się niniejsze aspekty:

- Zdecentralizowany system panowania w korporacji, - Firma nastawiona jest na zarabianie ściśle określonych celów, - Wprowadzono system motywacyjny, który stanowi działać, że firma działa efektywniej, - Wykonywana jest rachunkowość zarządcza, która zezwala na działanie racjonalnych decyzji finansowych, - Dobrze zarządzany system zbierania informacji,

Włożenie do firmy zasad controllingu finansowego automatycznie wymusza zmiany w jej formy. Obraca się jej forma organizacyjna, system rozliczeń finansowych, a jeszcze obieg tekstów w nazwie. Prowadzenie prawidłowego controllingu finansowego nie jest dodatkowe bez odpowiednich programów informatycznych. W controllingu finansowych kładzie się szczególny wpływ na efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem, co nie jest znaczenia, kiedy mamy do pracowania z rachunkowością zarządczą.