Elementy skladowe bezpieczenstwa militarnego

Uruchomiona maszyna stwarza zagrożenie dla obsługującego ją doceniaj robiącego przy niej człowieka. Spośród tego sensu nastąpiła konieczność instalacji w organizacjach elementów bezpieczeństwa, zachowując jednocześnie zdolność produkcyjną. Podzespoły i systemy bezpieczeństwa stosują głównie zakłady przemysłowe z dalekim pieniądzem do zabezpieczenia organizacji i prostych technologicznych, producenci organizacji i dostawcy linii technologicznych.

W Polsce dokumentem regulującym tę rzecz jest póz. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w sytuacji minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa oraz higieny roli w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. nr 191, poz. 1596 ze zm.). Regulacje prawne oraz ustawy określają, że maszyna winna stanowić zaopatrzona w co najmniej jedno urządzenie do przechowywania awaryjnego, które pozwoli wyeliminowanie powstałego niebezpieczeństwa bądź mu uniknie. Wyjątek stanowią maszyny, gdzie wyłącznik bezpieczeństwa nie zmniejszy ryzyka, dlatego, iż nie będzie traktował wpływu na okres zatrzymania również nie zapobiegnie zagrożeniu. Najpopularniejsze wyłączniki to: wyłączniki i blokady elektromagnetyczne bezpieczeństw w maszynach i układach technologicznych, wyłączniki krańcowe z pracą bezpieczeństwa w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym (duża żywotność i wytrzymałość na ciężkie warunki pracy), magnetycznych wyłączników bezpieczeństwa i wyłączniki kodowane, wyłączniki nożne. Wyłącznik bezpieczeństwa winien być zainstalowany w publicznym i jasnym zajęciu (w powierzchniach włazów czy w drzwiach), być dany w rodzaj rozpoznawalny (czerwona rękojeść na żółtym tle) tak, aby zatrzymanie maszyny mogło przyjść w jak najkrótszym czasie. Zatrzymanie maszyny cierpi na końcu zapobieganie wypadkom, zmniejszenie konsekwencji wypadku oraz zapobieganie uszkodzeniom maszyny, gdy jej istnienie jest nieprawidłowe.