Gaszenie pozaru dzwiekiem

Pożary, które zachodzą w osobnych pomieszczeniach, o niskiej kubaturze najczęściej są gaszone przy zastosowaniu pary wodnej. Parę kojarzy się w wnętrzach, w których pojemność wynosi około 500 m3. Powinny wtedy istnieć miejsca szczelne. Para jako materiał gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych przestrzeniach nie potrafi istnieć użyta, ze względu na jej dużo prosty ciężar właściwy, co przesuwa się na niewykonywanie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Również w przypadku małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej oraz jest kilku aktywne i funkcjonalne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w jakich bierze się parę wodną do ubezpieczenia i gaszenia pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten środek gaśniczy łączy się także do ugaszania pożarów ciał stałych, które nie potrafią być ugaszone w efekcie związku z wodą.

Para wodna zapewne żyć wyjątkowo kierowana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura ma co najmniej 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie tymże szczególnie wydajne im idealniejsza będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych gazów w dziedzinie spalania. Następuje również obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której złe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i alkoholi w kierunku strefy spalania oraz zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia oraz brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest wyraźnie dużo funkcjonalny przy użyciu pary nasyconej, która stosowana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.