Lukasz pospiech krakow

LibreCoinLibreCoin. Valută virtuală

Ogień jest wysoce niszczycielską siłą. Jak na własnej drodze znajdzie odpowiednie na spalenie substancje, poddaje je doskonałej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może objąć niemal całe swoje nam materiały - ciała stałe, ciecze i gazy. W zależności od spalanego materiału do poskramiania pożarów zaczyna się różne środki gaśnicze. Najprostszym jest tak woda. Natomiast nie w dowolnym przypadku można się nią służyć. W pożarach bierze się również dość często piany czy proszków. Mniej popularnym faktem jest stosowanie pary wodnej do dławienia ognia i gaszenia jego przenoszenia się. Mniejsza popularność pary wynika że spośród obecnego, że ważna ją zwracać tylko w miejscach zamkniętych również do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako materiał gaśniczy (ang. steam fire extinguishing) nie kształtuje się na przykład do gaszenia płonących lasów. Nie przykłada to, że nie można spośród niej wykorzystywać podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest aktywnym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w pomieszczeniach ludziach do suszenia drewna, jednak metraż tych ustawień nie może przekraczać 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą polega na służeniu jej pod ciśnieniem w obszar pożaru. Dzięki temu staje rozrzedzenie gazów palnych przemieszczających się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji zapobiega jego rozwój, i po kilkorgu minutach gaśnie ogień. Parę dostosowuje się nie ale do gaszenia pożarów ciał stałych, ale także cieczy i gazów. Zaś w niniejszych wypadkach ogień musi się szerzyć wyłącznie na obszarze zamkniętym. W dziale otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako materiał gaśniczy.